0904/24 25 26

Upratovanie vchodov

Upratovanie vchodov – poskytované služby:

  • umývanie podláh vo vestibuloch a spoločných priestoroch
  • čistenie a umývanie schodísk, dverí, vypínačov, požiarných hlásičov
  • čistenie zábradlí, výťahov a poštových schránok
  • odstraňovanie pavučín
  • umývanie okien a sklenených plôch
  • vysávanie a čistenie garáží
  • údržba kontajnerových stojísk
  • údržba okolia domu, starostlivosť o zeleň, vyzbieranie odpadkov
Umyvanie okien, upratovanie spoločnych priestorovUmyvanie okien, upratovanie spoločnych priestorovUmyvanie okien, upratovanie spoločnych priestorov