0904/24 25 26

Upratovanie kancelárii

Pravidelné upratovanie kancelárií slúži na udržanie štandardnej čistoty v priestoroch objednávateľa. Po vzájomnej konzultácii môže byť upratovanie na dennej báze, dvakrát do týždňa, prípadne raz týždenne.

 

Prehľad štandardne poskytovaných služieb:

• Vyprázdňovanie smetných košov a výmena smetných igelitových sáčkov
• Vysávanie kobercov a umývanie všetkých pevných podláh
• Umývanie a dezinfekcia sociálnych zariadení, vyčistenie a vyleštenie vodovodných batérií, zrkadiel sanitárnych
zariadení a obkladačiek
• Odstránenie odtlačkov a mastných škvŕn na zvislých plochách dverí, sklenených plôch, nábytku a dverí okolo
kľučiek
• Utieranie prachu zo všetkých vodorovných plôch a okenných parapet
• Umytie a dezinfekcia kuchynky, umývanie chladničky, mikrovlnej rúry, kávovaru

Ostatné doplnkové služby:

• Odstraňovanie pavučín z podhľadov a stropov
• Kontrola funkčnosti zariadenia v upratovaných priestoroch (svetlo, voda)
• Zásobovanie a dopĺňanie hygienického materiálu, mydiel, uterákov na WC, hygienických sáčkov a vôní