0904/24 25 26

Príklady cien

Kancelárske priestory

od 80 €mesačne

♦ frekvencia 1x týždenne

♦ rozloha cca. 100 m2

♦ doprava a vypracovanie zmluvy

Kancelárske priestory

od 300 €mesačne

♦ frekvencia denne

♦ rozloha cca. 400 m2

♦ doprava a vypracovanie zmluvy

Bytový dom

od 100 €mesačne

♦ frekvencia 1x týždenne

♦ cca. 5 poschodí

♦ doprava a vypracovanie zmluvy

Bytový dom

od 250 €mesačne

♦ frekvencia 2x týždenne

♦ cca. 12 poschodí

♦ doprava a vypracovanie zmluvy

Faktory vplývajúce na cenu

Konečnú cenu upratovacích služieb pre administratívne, komerčné a spoločné priestory je možné stanoviť až po obhliadke objektu a presnej definícii požiadaviek klienta. Pre orientáciu prikladáme kľúčové faktory ktoré ovplyvňujú konečnú cenu pravidelného upratovania.
• frekvencia upratovania (denne, dvakrát do týždňa, týždenne)
• podlahová plocha objektu (kobercová plocha, umývateľná plocha)
• počet toaliet a kuchyniek, pripadne schodísk
• zabezpečovanie hygienického a čistiaceho materiálu a objem spotreby
• plocha okien a požadovaná frekvencia ich umývania
ceny za m2 začínajú na úrovni okolo 0,4 EUR