Moderná doba kladie dôraz nielen na kvalitu produktov, služieb a vysoký výkon, ale aj na dojem, akým firma pôsobí. Netreba preto zdôrazňovať, že firma, ktorá chce pôsobiť uceleným a profesionálnym dojmom potrebuje reprezentatívne a hlavne dokonale čisté a udržiavané priestory. Keby tomu tak nebolo, akékoľvek výborné pracovné výsledky budú neustále dehonestované vzhľadom priestorov, v ktorých majú prebiehať rokovania s klientmi. Prečítať →