Moderná doba kladie dôraz nielen na kvalitu produktov, služieb a vysoký výkon, ale aj na dojem, akým firma pôsobí. Netreba preto zdôrazňovať, že firma, ktorá chce pôsobiť uceleným a profesionálnym dojmom potrebuje reprezentatívne a hlavne dokonale čisté a udržiavané priestory. Keby tomu tak nebolo, akékoľvek výborné pracovné výsledky budú neustále dehonestované vzhľadom priestorov, v ktorých majú prebiehať rokovania s klientmi.

„Nikto predsa nechce, aby sa jeho budúci, alebo súčasný obchodný partner nepríjemne cítil pri sadaní za zamastený rokovací stôl na ktorom sú kruhy od pohárov, alebo použil zapáchajúcu a špinavú toaletu.“

Nemožno zabúdať ani na samotných zamestnancov firmy. Aj tí sa určite lepšie cítia v čistých priestoroch, o ktoré je dobre postarané a prirodzene to podporuje aj ich pracovný výkon. Zároveň to v nich buduje dôveru k firme a dodáva pocit, že manažmentu spoločnosti naozaj záleží na tom, v akých priestoroch sa pohybujú ich zamestnanci a že pre firmu je ich spokojnosť na prvom mieste. Je preto napríklad príjemné, ak sa dopočujú, že sa cez víkend tepovali koberce aby sa predišlo dýchaniu nečistôt, alebo sa plánuje generálne upratovanie a umývanie okien pred sviatkami, alebo významnou udalosťou.

Nepodceňujte preto dôležitosť pravidelných upratovacích služieb, no súčasne nezabúdajte, že je dôležité sa sústrediť na váš predmet činnosti a profesionálnu starostlivosť radšej prenechať špecializovanej firme.